Международна антикорупционна асамблея


Вячеслав Саенко

Генерален секретар на Централния комитет МАА


Виктор Бадия

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО В УКРАИНА


Роман Романский

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО В ИТАЛИЯ


Вячеслав Олейник

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО В ПОРТУГАЛИЯ


Вадим Ковальчук

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО В РЕСПУБЛИКЕ ЧЕХИЯ


Морено Зукетти

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО В МАЛЬТА


Мирела Скалия

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО В БОЛГАРИЯ