Международна антикорупционна асамблея

Поздравляем команду Международной Антикоррупционной Асcамблеи с официальной регистрацией (ЕИК 206612508, състояние към дата: 9.08.2021г.) представительства Болгарии 9 августа 2021

Вячеслав Саенко

Генерален секретар на Централния комитет МАА

Виктор Бадия

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО В УКРАИНА

Роман Романский

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО В ИТАЛИЯ

Вячеслав Олейник

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО В ПОРТУГАЛИЯ

Вадим Ковальчук

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО В РЕСПУБЛИКЕ ЧЕХИЯ 

Морено Зукетти

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО В МАЛЬТА

Мирела Скалия

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО В БОЛГАРИЯ