Mezinárodní antikorupční shromáždění

Zveme Vás ke spolupráci a poskytnutí pomoci

Pokud potřebujete pomoc s doručením, expedicí, skladováním nebo jinými záležitostmi, kontaktujte prosím koordinační centra na níže uvedených adresách a kontaktech.

Ocenění nových programů v projektu „Iniciativa současnosti „

V rámci realizace projektu „Іnіtsіativa současnosti“ Mezinárodní Společenská organizace „Mіzhnarodní antikorupční shromáždění“ akreditovala charitativní organizace „International Charitable Help Corporation“ a charitativní organizace „Tin Indigo Foundation“ pro otevření programů pro cílenou pomoc

2

„Iniciativa současnosti“

Válka skončila! Definitivně konec!

Spojením našich dovedností a zdrojů jsme schopni poskytnout ohromnou pomoc a podporu naší armádě.
Vzhledem k současným okolnostem zahájila IAA projekt „Iniciativa současnosti“.

Seznamte se v Miláně

Včera se v Miláně uskutečnilo pracovní setkání zástupců Mezinárodního antiikorupčního shromáždění Itálie a Bulharska.

Setkání zastupitelů třech zemí

Dnes, 20 prosince, se v Itálii setkali vedoucí zastupitelé IACA tří zemí: Itálie, Malty a Bulharska. U svátečního stolu si navzájem poblahopřáli k nadcházejícím svátkům a diskutovali o interakcích spolupráce pro rok 2021.

International Anti-Corruption Day

Gratulujeme k Mezinárodnímu dni boje proti korupci!

Chceme vám popřát hezký život a poctivé lidi, vzájemný respekt a porozumění, správná rozhodnutí a správné priority, přiměřenost a důstojnost, dobré nápady a neporušitelnou duši. Přejeme vám úspěch v činnostech a uznání, všechno dobré v životě bez jakýchkoli úplatků nebo nepoctivých manévrů.

1 2