Mezinárodní antikorupční shromáždění

International Anti-Corruption Day

Gratulujeme k Mezinárodnímu dni boje proti korupci!

Chceme vám popřát hezký život a poctivé lidi, vzájemný respekt a porozumění, správná rozhodnutí a správné priority, přiměřenost a důstojnost, dobré nápady a neporušitelnou duši. Přejeme vám úspěch v činnostech a uznání, všechno dobré v životě bez jakýchkoli úplatků nebo nepoctivých manévrů.