Mezinárodní antikorupční shromáždění

International Anti-Corruption Day

Gratulujeme k Mezinárodnímu dni boje proti korupci!

Gratulujeme!
Chceme vám popřát hezký život a poctivé lidi, vzájemný respekt a porozumění, správná rozhodnutí a správné priority, přiměřenost a důstojnost, dobré nápady a neporušitelnou duši. Přejeme vám úspěch v činnostech a uznání, všechno dobré v životě bez jakýchkoli úplatků nebo nepoctivých manévrů.
Přejeme si, aby každý den byl produktivní a aby byla rozbíjena korupce. Vzpomeňme na takový boj nejen dnes.

Please follow and like us:

09.12.2019


Previous Post

Napsat komentář

Your email address will not be published / Required fields are marked *