Mezinárodní antikorupční shromáždění

16 червня 2022 року в онлайн-форматі (Zoom) відбувся IV Міжнародний форум «Територія без корупції». Тема форуму «Гуманітарна складова Перемоги».

Výsledky služební cesty do České republiky

Náš tým se vrátil z další služební cesty do České republiky. Tentokrát se v Praze uskutečnila řada oficiálních jednání se zástupci místních úřadů a osobnostmi veřejného života.
V tomto článku jsme se rozhodli podělit se o některé výsledky cesty.

UkrFest

Ve dnech 1. a 2. června se z iniciativy Mezinárodního protikorupčního shromáždění (Shromáždění) a za podpory International Charitable Help Corporation (Nadace) uskutečnil první festival UkrFest «Dík světu od ukrajinského lidu za Humanitární složku Vítězství» («Gratitude of the World from the Ukrainian People for the Humanitarian Component of the Victory») v rámci projektu UA Event «DĚKUJEME» (více informací naleznete v našem článku UkrFest «DĚKUJEME» v Praze).

Smyslem festivalu bylo vyjádřit vděčnost českému lidu a lidem z dalších zemí, kteří pomáhali a pomáhají lidem z Ukrajiny humanitární pomocí, morální podporou, přístřeším… Ukázat, že lidé, kteří se na pomoci podíleli, to nedělali nadarmo, že jsme slušní lidé a jsme za tuto pomoc vděční!

Bylo odvedeno obrovské množství práce: organizace komunikace s kapelami, vypracování scénářového plánu, hledání místa pro festival, organizace koncertního programu a jarmarku atd….
Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem, kteří náš festival navštívili, a zejména těm, kteří se na něm podíleli.

První festival projektu UA Event “DĚKUJEME” se uskutečnil a má své výsledky… Začátek byl položen…

Obchodní schůzky

Během a po skončení UkrFestu «Dík světu od ukrajinského lidu za Humanitární složku Vítězství»” se uskutečnila řada oficiálních jednání, jejichž předmětem byla hlavní oblast činnosti Shromáždění – boj proti korupci.
Setkání s představiteli místních úřadů, pražských starostů, zástupců právnických organizací… Byly vzneseny oficiální požadavky na řešení odborných otázek pro další efektivní práci české kanceláře Sněmovny. Byla projednána budoucí spolupráce, podepsána memoranda a vypracovány akční plány…

Humanitární pomoc

Před odjezdem na služební cestu obdrželo shromáždění žádost vojenské jednotky Ozbrojených sil Ukrajiny o poskytnutí vozidla pro plnění bojových úkolů, zajištění souboru opatření národní bezpečnosti a obrany, odražení a odstrašení ozbrojené agrese Ruské federace na území Ukrajiny.
Po určitém pátrání bylo vozidlo nalezeno. V Německu.
Cestou zpět na Ukrajinu bylo vozidlo předáno zástupcům shromáždění a dopraveno do Zakarpatské oblasti k dalšímu předání naší armádě na frontě.

Nezapomínáme ani na naše Centra pomoci dětem.
Po skončení festivalu předal Josef Roušal, zřizovatel zábavně-naučného parku Krtkův svět, 50 % výtěžku ze vstupného za období 1. a 2. června. Za tyto prostředky zástupci Assembly vybrali a zakoupili 100 školních aktovek pro prvňáčky. Humanitární pomoc byla ihned po příjezdu do Chustu odeslána do center pomoci dětem z vysídlených rodin, dětem vojáků, dětem z nízkopříjmových a početných rodin v Sumské, Volyňské a Oděské oblasti. A díky efektivní a stabilní práci našeho logistického partnera, Humanitární pošty Ukrajiny (Nova Poshta), byla humanitární pomoc již doručena na místa určení.

Po příjezdu do Kyjeva se v sídle shromáždění uskutečnilo setkání se zástupci Shromáždění ze Španělska, které bylo zaměřeno na další rozvoj Mezinárodního protikorupčního shromáždění a mezinárodní aktivity jeho představitelů. Za několik dní se uskuteční setkání se zástupci Shromáždění ze Spojených států…
Aktivity pokračují, dohody a ujednání přinášejí výsledky. Projekty se realizují.

A jak se říká: «Myšlenka je materiál…»

26.06.2024


Previous Post