Міжнародна Антикорупційна Асамблея

16 червня 2022 року в онлайн-форматі (Zoom) відбувся IV Міжнародний форум «Територія без корупції». Тема форуму «Гуманітарна складова Перемоги».

ДЕМОКРАТІЯ В ДІЇ ЧИ ГРА В ДЕМОКРАТІЮ ?

Наявність або відсутність демократії в суспільстві визначається можливістю громадян регулювати суспільні правовідносини через різні громадянські інституції, які присутні в державних органах влади та через діяльність яких громадяни мають можливість встановлювати відповідний діалог між представниками державних органів та громадськістю, тобто діалог – влада-громада.

Однією з таких інституцій є громадські ради, утворені при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року №1109, від 26 листопада 2014 року №688, від 8 квітня 2015 року №234, від 14 травня 2015 року №301, від 24 квітня 2019 року №353.

За роки, які пройшли з моменту організації цієї громадської інституції, громадські ради при органах державної влади пройшли певні трансформації та у їх діяльності з’явились певні тенденції.
Одні громадські ради при деяких органах влади здобули переконливих досягнень у розвитку демократичних принципів роботи у діалогу влада-громада, у інших – залишились на рівні мертвонароджених структур.
В залежності від значимості та вирішального впливу на суспільні відносини того чи іншого органу державної влади, громадські ради при цих органах або виявляли приклади громадянської активності, або залишились пасивними малозначущими гравцями громадянської спільноти.
Міністерство юстиції України, як найбільш важливий державний орган у розвитку демократії в Україні (не дарма його назва часто змінюється в побуті на «Міністерство справедливості») теж, як і інші державні органи, має свою Громадську раду.
У 2021 році всередині цієї інституції виявились певні проблеми, які потребували відповідних змін у її діяльності.

Журналісти інформаційної агенції «Укрмедіа» повідомили нашій організації, що за офіційною інформацією, яка була розміщена на сайті Міністерства юстиції України 13 квітня 2021 року о 15 год. 00 хв. було призначено 7 засідання Громадської Ради при Міністерстві юстиції України в порядку денному якого були такі питання, як обговорення роботи ініціативної групи із створення Експертної ради при Громадській раді, використання комунікаційних майданчиків Громадської ради (ZOOM, Telegram, ін.) та правила поведінки в них та зміни керівного складу Громадської ради та їх роботи, що викликають жвавий інтерес у широкого кола громадян, причетних до вирішення питань діяльності державних органів у відповідності до вимог Конституції України.

На офіційному сайті Міністерства юстиції України були визначені посилання, ідентифікатор конференції та код доступу за якими журналісти засобів масової інформації мали можливість прийняти участь у зазначеному засіданні у якості спостерігачів за наявності суспільного інтересу до зазначених питань порядку денного.

За повідомленням журналістів, їм не дали можливості встановити відео зв’язок і бути присутніми на 7-му засіданні Громадської Ради при Міністерстві юстиції України, яку з причини запобігання розповсюдження особливо небезпечної вірусної хвороби та у зв’язку із Законом України №530-1Х від 17 березня 2020 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19)» організатори вирішили провести у формі онлайн участі у вигляді ZOOM конференції.

Недопущення до присутності на засіданні Громадської Ради при Міністерстві юстиції України журналісти розцінили, як порушення організаторами принципів гласності у діяльності громадських інституцій та безконтрольність за діями цієї інституції зі сторони державного органу при якому діє зазначена Громадська рада та з цього приводу направили відповідний запит до Міністерства юстиції України з проханням пояснити підстави порушення прав журналістів.

Але, ще більший подив у журналістів викликало повідомлення, що до об’явленого на офіційному сайті Міністерства юстиції України повідомлення про проведення 7-го засідання Громадської Ради при Міністерстві юстиції України 13 квітня 2021 року, було проведено позачергове засідання Громадської Ради при Міністерстві юстиції України 9 квітня 2021 року, на якому було припинено повноваження Голови Громадської Ради з причини висловлення йому недовіри та переобрано іншого очільника цієї громадської інституції.

З невідомих причин, повідомлення про скликання засідання Громадської Ради Міністерстві юстиції України 9 квітня 2021 року, як і рішення цього органу виконавчої влади, прийняте за результатами розгляду на цьому засіданні, не було оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерстві юстиції України, як цього потребує регламент пункту 22 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. №353).

Слід зазначити, що за вимог вказаного нормативного документу, рішення Громадської Ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду органом виконавчої влади. Крім того, за вимог Типового положення про Громадську Раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, рішення органу виконавчої влади, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської Ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та/або будь-яким іншим способом. Інформація про прийняте рішення повинна містити відомості про врахування пропозицій Громадської Ради або причини їх відхилення.

Відверте порушення нормативного документу (постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики») зі сторони державного органу влади, який є центральним органом виконавчої влади України та головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, вкрай дивує.

Організація зацікавилась мотивацією організаторів проведення 7-го засідання Громадської Ради при Міністерстві юстиції України 13 квітня 2021 року при відсутності оприлюднення рішення позачергового засідання Громадської Ради при Міністерстві юстиції України 9 квітня 2021 року, яким змінено голову цієї  Громадської Ради.
За допомогою журналістів організація отримала оригінал протоколу позачергового засідання Громадської Ради при Міністерстві юстиції України від 9 квітня 2021 року (Протокол №7) та проект порядку денного 7-го засідання Громадської Ради при Міністерстві юстиції України від 13 квітня 2021 року, опублікований на сайті Міністерства юстиції України та надає читачам можливість ознайомлення з їх змістом.

Організація і надалі продовжить розслідування приховування від громадськості діяльності інституцій громадянського суспільства заради інтересів осіб, які намагаються через втручання у дії цих інституцій вирішувати суто приватні питання.

21.04.2021


Previous Post

Next Post

Залишити відповідь

Your email address will not be published / Required fields are marked *