Международна антикорупционна асамблея

16 червня 2022 року в онлайн-форматі (Zoom) відбувся IV Міжнародний форум «Територія без корупції». Тема форуму «Гуманітарна складова Перемоги».
0

Мисия

Нашата мисия

 • Въз основа на международния опит премахнете корупцията като основен враг на една успешна държава.

 

Нашите задачи

 • Създаване на представителства на нашата организация.
 • Консолидация на всички обществени организации, чиято цел е борбата с корупцията
 • Включване на международен опит в борбата с корупцията
 • Защита на интересите на данъкоплатците за създаване на благоприятен инвестиционен климат.
 • Повишаване на конкурентоспособността и прозрачността на бизнеса
 • Контрол и взаимодействие с правоприлагащите органи, съдебната система, насочени към спазване и прилагане на антикорупционното законодателство, в съответствие с конституцията на страната.
 • Създаване на неблагоприятно обществено поле за корупция.
 • Активно участие в борбата срещу правния “нихилизъм”.
 • Възпитаване на млади хора като отговорни граждани.

 

Нашата дейност се основава на принципите:

 • Доброволчество;
 • Самоуправление;
 • Свободен избор на територията на дейност;
 • Равенство пред закона;
 • Липса на имуществен интерес на своите членове (участници);
 • Прозрачност, откритост, публичност;
 • Уважение към личното мнение и достойнството на всеки член;
 • Колективност в работата на Асамблеята и нейните органи, съчетана с личната отговорност на всеки член за изпълнението на техните задължения и задачи.