Міжнародна Антикорупційна Асамблея

На передовій боротьби з корупцією

Якушинецька об’єднана територіальна громада стала першою в Україні, що ук­лала, в рамках Проекту «Регіональна Антикорупційна Мережа», Меморандум про співпрацю та організацію взаємовідносин із МГО «Міжнародна Антикорупційна Асам­блея». Загалом участь у зазначеному Про­екті бажали взяли понад 100 ОТГ із усіх регіонів України, за допомогою конкурсу було відібрано 7 найкращих із 7 регіонів держави, в тому числі й Якушинецьку, що, зрештою, й не дивно. Нагадаємо, тут пер­шими в Україні відкрили ЦНАП, створили сектор архітектурно-будівельного кон­тролю, муніципальну поліцію.

Та хоч бути першими в Якушинецькій ОТГ звикли, втім пропозиція стосовно укладання Меморандуму щодо запобіган­ня корупції, каже очільник громади, – здивувала. Василь Романюк поцікавився: «Чому ми? Як найкорумпованіші?» Відпо­віли: «Ні, найпрозоріші». Також у вступ­ному слові Василь Станіславович наго­лосив на важливості боротьби з коруп­цією, без подолання якої неможливо по­будувати сучасної європейської держа­ви з гідними умовами життя людей.

Про МГО «Міжнародна Антикорупцій­на Асамблея», мету її діяльності, загал поінформував голова правління фун­дації В’ячеслав Саєнко. «Головна ідея – навчити активістів інструментам запобі­гання корупції, розробити систематичні ре­комендації та нести інформацію «у маси». Ми допомагаємо громадянам України реа­лізовувати їхнє конституційне право конт­ролювати владу, контролювати звіти цієї влади та разом з владою складати прозорі плани розвитку, долучатися до публічних проектів та фактично бути повноцінними ініціаторами розвитку», – наголосив він.

Власне про Проект «Регіональна Анти­корупційна Мережа» розповіла його ме­неджер Олександра Яковлєва. Зокрема вона зазначила, що Проект реалізується
за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні спільно із урядом Данії. Це найбільший проект такого штибу, який коли-небудь реалізовувався Європейсь­ким Союзом не тільки в нашій державі, але й загалом. Його метою є допомога громадськості в проведенні заходів щодо боротьби з корупцією.

«У рамках Проекту ми плануємо зібрати разом представників громади, органів місцевого самоврядування, регіональних ЗМІ, бізнесу та прийти до єдиного зна­менника, що є корупція і як саме на ло­кальному рівні вона впливає на сьогоднішнє життя, як саме нульова корупція може сприяти розвитку громади.

Під час п’ятимісячного скла­деного з чотирьох інформа­ційних блоків добровільного й безкоштовного навчання, котре проводитимуть досвід­чені модератори, його учас­ники опанують інструмента­ми роботи з відкритими да­ними, отримають навички фільтрування інформації та розглянуть практичні кейси боротьби з корупцією в своїх громадах. Теми занять доби­ратимуться відповідно до за­питів людей, вони ж визна­
чатимуть час та місце їх проведення. Тре- нінги розпочнуться у квітні й триватимуть до осені. Підбиття підсумків впроваджен­ня Проекту відбудеться в листопаді, під час фінальної зустрічі в Києві. Слухачі, які успішно складуть іспити, отримають відповідні сертифікати, що зробить їх більш конкурентними на ринку праці. Г ромади з нульовою толерантністю до корупції мати­муть першочергове право на участь у гран­тах й отримання фінансової допомоги від міжнародних донорів».

Меморандум про співпрацю та організацію взаємовідносин підписали голова Яку- шинецької ОТГ Василь Романюк, очільник МГО «Міжнародна Антикорупційна Асамб­лея» В’ячеслав Саєнко, керівник Проекту «Регіональна Антикорупційна Мережа» Ла­риса Алексеева, його куратор в регіоні Вікторія Рудник, приватний підприємець Віктор Кащук, голова Го «Віче громади» Анатолій Бельдій, представник ГО «Право молоді» Максим Ковалюк, депутат Якушинецької сільської ради Олег Глімбоцький, громадсь­кий активіст Ольга Галіброда, редактор Вінницької регіональної газети «Подільська зоря» Федір Бежнар, усі бажаючі громадяни.

Захід відбувся за активної участі, особливо у царині актуальних запитань, голови Вінницької районної ради Сергія Сітарського.

Метою підписання документа є консолідація суспільства на побудову вільної від ко­рупції України як сукупності територіальних громад. Завданнями: сприяння організації незалежної та ефективної життєдіяльності територіальних громад, навчання активних їх мешканців; допомога в вихованні молоді та підвищенні рівня її правової поінформо­ваності й відповідальності; створення умов для розробки дієвих механізмів забезпе­чення захисту прав і свобод людини і громадянина задля зниження соціальної напруги в суспільстві, підвищення інвестиційного клімату.

За інформацією газети
“Подільська зоря”

25.03.2018


Previous Post

Next Post