Mezinárodní antikorupční shromáždění

16 червня 2022 року в онлайн-форматі (Zoom) відбувся IV Міжнародний форум «Територія без корупції». Тема форуму «Гуманітарна складова Перемоги».

Asamblea posiluje své pozice v České republice

Dnes, 7. června 2024, se v Praze uskutečnilo třetí setkání s JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., advokát em, v jeho kanceláři Matzner legal. Na prvních dvou setkáních byla projednána spolupráce Mezinárodního protikorupčního shromáždění s týmem Jiřího Matznera v oblasti protikorupční činnosti a vytvoření Centra právního poradenství Shromáždění na území České republiky

UkrFest “THANK YOU” v Praze

Ve dnech 1. a 2. června se v Praze v rámci projektu UA Event «DĚKUJEME» uskutečnil první UkrFest «Dík světu od ukrajinského lidu za Humanitární složku Vítězství» («Gratitude of the World from the Ukrainian People for the Humanitarian Component of the Victory»), o kterém jsme již dříve informovali. Smyslem festivalu bylo vyjádřit vděčnost českému lidu a lidem z dalších zemí, kteří pomáhali a pomáhají lidem z Ukrajiny humanitární pomocí, morální podporou, přístřeším…

Vděčnost a úcta nejen k dospělým

Dnes, 6. května 2024, navštívili zástupci International Anti-Corruption Assembly a International Charitable Help Corporation s Nadačním fondem «VlAsvia» děti ze Speciální internátní školy č. 11 v Kyjevě pro děti s tělesným a/nebo mentálním vývojem (se sníženou zrakovou schopností), aby jim popřáli veselé Velikonoce a vyjádřili jim vděčnost a úctu za účast v projektu «Umění proměny».

Otevření centra ve vesnici Machukhy

Dnes, 26. dubna 2024, bylo v obci Machuhy v Poltavské oblasti podepsáno trojstranné memorandum o spolupráci a vzájemných vztazích mezi Mezinárodním protikorupčním shromážděním, Mezinárodní charitativní společností Pomoc a Radou obce Machuhy Poltavského okresu Poltavské oblasti.

Týmová práce IACA

Již dříve jsme se zmínili o aukci a účelu akce – získat finanční prostředky pro ukrajinské ozbrojené síly a obyvatele Ukrajiny. Díky části vybraných prostředků mohl mezinárodní tým IACA přepravit vozidlo ze Švýcarska a doručit ho na Ukrajinu, kde bylo předáno ukrajinským ozbrojeným silám…

Charitativní ples v Praze

Dne 11. března se zástupci International Anti-Corruption Assembly (dále jen Shromáždění), International Charitable Help Corporation (dále jen Nadace) a nevládní organizace FIPMA vydali na pracovní cestu do Prahy

1 2 3