International Anti-Corruption Assembly

0

Management

Vyacheslav Sayenko
Chairman

Tatiana Tavorskaya
Adviser of the Chairman
Anatoliy Gulevatiy
Adviser of the Chairman
Ivan Babin
Adviser of the Chairman

Vyacheslav Oleynik
Head of Representative office in Portugal
Roman Romanskyy
Deputy Head of Representative office in Italy
Moreno Zucchetti
HEAD OF REPRESENTATIVE OFFICE IN MALTA