Міжнародна Антикорупційна Асамблея

16 червня 2022 року в онлайн-форматі (Zoom) відбувся IV Міжнародний форум «Територія без корупції». Тема форуму «Гуманітарна складова Перемоги».
3

Корупційне зловживання владою чи зловживання службовим становищем?

З початку з подивом, а потім і з обуренням наша організація дізналась, що 17 січня 2020 року заступник голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації – Горпинченко Олена Ігорівна, скориставшись відпусткою першого заступника голови адміністрації Бялковського Володимира Вікторовича, який виконував обов’язки голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, з власної ініціативи окремим дорученням підготувала проект розпорядження та власноруч 17.01.2020 видала розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації №39 «Про внесення змін про розподіл обов’язків між головою, першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації», яким поклала сама на себе постійне виконання обов’язків голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Крім того, що такі дії посадової особи Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, яка є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади, мають ознаки злочину, регламентованого ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем» Кримінального Кодексу України, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, ці дії компрометують ті зусилля, які здійснює наш Президент України Володимир Зеленський по боротьбі з корупцією в органах виконавчої влади та зміцненню довіри громадян до цих державних органів.

Справа у тому, що Бялковський Володимир Вікторович працював і працює першим заступником голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації та з 23 липня 2019 року виконував та виконує обов’язки голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації згідно розпорядження від 23.07.2019 року №36-к «Про виконання обов’язків голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації» до призначення голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації у зв’язку з обранням Президентом України Володимира Зеленського.

  • За регламентом ст. 1 «Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів виконавчої влади» Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 року №586-XIV із змінами та доповненнями «Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації».
  • Регламент ч.1, ст.10 «Заступники голів місцевих державних адміністрацій» Закону України «Про місцеві державні адміністрації» визначає: «Перший заступник та заступники голів місцевих державних адміністрацій виконують обов’язки, визначені головами відповідних державних адміністрацій, і несуть персональну відповідальність за стан справ на дорученій їм ділянці роботи».
  • Регламент ч.1, ст. 45 «Регламенти діяльності місцевих державних адміністрацій» Закону України «Про місцеві державні адміністрації» визначає: «Організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності місцевих державних адміністрацій регулюються їх регламентами, що затверджуються головами відповідних місцевих державних адміністрацій з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Типові регламенти місцевих державних адміністрацій затверджуються Кабінетом Міністрів України».

Саме на виконання статті 45 «Регламенти діяльності місцевих державних адміністрацій» Закону України «Про місцеві державні адміністрації» Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації» №2263 від 11 грудня 1999 р. затверджено Типовий регламент місцевої державної адміністрації.

Пунктом 1 розділу «Загальні положення» Регламенту визначено: «Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності місцевої державної адміністрації (далі – місцева держадміністрація)». При цьому п. 4 зазначеного розділу Регламенту визначено: «Розподіл обов’язків між посадовими особами місцевої держадміністрації проводить голова місцевої держадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

  • повноважень і функцій посадової особи;
  • управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації (далі – структурні підрозділи місцевої держадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;
  • підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;
  • порядку заміщення голови місцевої держадміністрації, його першого заступника та заступників у разі їх відсутності».

Порядок заміщення голови місцевої державної адміністрації визначено у ст. 8 «Голови місцевих державних адміністрацій» Закону, де вказано: «Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України», а припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій врегульовано ст. 9 «Припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій» Закону України «Про місцеві державні адміністрації», якою визначено: «Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються Президентом України у разі…….» Далі визначено вичерпний перелік підстав для припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій.

Таким чином, змінивши порядок розподілу повноважень між головою, першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, які визначені спеціальним законом та відповідним нормативно-правовим документом (Постановою КМУ), заступник голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації – Горпинченко Олена Ігорівна, відтворивши розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації №39 «Про внесення змін про розподіл обов’язків між головою, першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації» фактично незаконно захопила владу у Солом’янському районі столиці України.

Організація сподівається, що цьому факту узурпації влади посадовою особою, яка працює в системі виконавчої влади України буде дана належна оцінка Президентом України, до якого організація і звернеться з відповідним поданням.

Організація буде висвітлювати на сайті подальший перебіг розслідування цього ганебного вчинку посадової особи – суб’єкта владних повноважень, дії якого не поліпшують довіру громадян до органів влади.

26.01.2020


Previous Post

Next Post